"The ultimate aim of education is the development of character"

เยาวชนผู้ใฝ่รู้คู่คุณธรรมประจำปี 2566

ขอเเสดงความยินกีกับ เด็กชายกฤชนนท์ เหล่าสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11
ที่ได้รับรางวัล เยาวชนผู้ใฝ่รู้คู่คุณธรรมประจำปี 2566 จัดโดย สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายองค์กรวัฒนธรรมระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566