"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ณัฐพากย์ ชั้น ป.3/13 ; เหรียญทองแดง โครงการทดสอบความรู้แบบ online วิชา วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐพากย์ อินเอี่ยม ป.3/13  เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้แบบ online วิชา วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 35 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2565  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ได้คะแนน 61 จากคะแนนเต็ม 80 เป็นอันดับที่ 61 จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 4,767 คน จาก 177 โรงเรียน  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด