"The ultimate aim of education is the development of character"

Khao Yai Country Club

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิชา ตันธนสิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเเข่งขัน Khao Yai Country Club ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566