"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ธารา ชั้น ป.1/3 ; เหรียญเงิน รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธารา  วสุนธราพร  ชั้น ป.1/3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 10  ได้รับ 1 เหรียญเงิน  ประเภทPoomsae Individual  สายเหลือง อายุ 7-8ปี  ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย Chiangmai University Taekwondo Club  ระดับจังหวัด