"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ปัณณทัต ชั้น ป.2/4 ; เหรียญเงิน รายการ CMU Taekwondo Open 10

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปัณณทัต เจริญโลหะกลกิจ ชั้น ป. 2/4  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ CMU Taekwondo Open  ครั้งที่ 10 ได้รับ 1 เหรียญเงิน การแข่งต่อสู้ ประเภท ยุวชนชาย รุ่น c นน ไม่เกิน 23-27 กก  ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย Chiangmai University Taekwondo Club  ระดับจังหวัด