"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ณัฐพร ชั้น ป.3/4 ; 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รายการ ว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง โต้ลมหนาวต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐพร บุญมากาศ ชั้น ป.3/4  เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการ ว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง โต้ลมหนาวต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9  ได้รับ 2 เหรียญเงิน ท่าเดี่ยวผสม  ระยะ 100 เมตร , ท่ากบ ระยะ 50 เมตร ; 3 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร , ท่ากรรเชียง  ระยะ 25 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร รุ่น 10 ปี หญิง  ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่   เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  จัดโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง  ระดับจังหวัด