"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช. ชนนน ชั้น ป.2/3 ; 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่10

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชนนน เดชธรรมรงค์ ชั้น ป.2/3  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่10  ได้รับ 1 เหรียญทอง KYORUKI (แข่งต่อสู้) ประเภทชาย 7-8 ปี รุ่น B นน. ไม่เกิน 20-23 kg.  , 2 เหรียญเงิน SPEED PUNCH (แข่งชกเร็ว) ประเภทเดี่ยว ประเภทชาย 7-8 ปี และ SPEED KICK (แข่งเตะเร็ว) ประเภทเดี่ยว ประเภทชาย 7-8 ปี   ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย Chiangmai University Taekwondo Club  ระดับจังหวัด