"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.กรณ์ทิพัชร ชั้น ป.3/10 ; 3 เหรียญทอง รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกรณ์ทิพัชร จำเริญ ชั้น ป. 3/10  เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ รายการ CMU Taekwondo Open  10  ได้รับ 3 เหรียญทอง Speed Kick  ประเภท คู่ ยุวชน 9-10 ปี  , ประเภท ยุวชนชาย 9-10 ปี KYURUGI  รุ่น F น้ำหนักเกิน 34-37 กก. , Speed Punch  ประเภท คู่ ยุวชน 9-10 ปี  ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย Chiangmai University Taekwondo Club  ระดับจังหวัด