"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.เพ็ญกวิน ชั้น ป.1/11 ; เหรียญเงิน รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเพ็ญกวิน ออมขัน ชั้นป.1/11  ข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 10 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภท ยุวชนหญิง6 Class D น้ำหนักไม่เกิน 23-26กก. ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จ.เชียงใหม่ เมื่อ วันที่18 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดย Chiangmai University Taekwondo Club  ระดับจังหวัด