"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ. เทพา ชั้น ป.3/3 ; เหรียญทอง รายการ CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเทพา ลาปัน  ชั้น ป. 3/3  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่ 10  ได้รับเหรียญทอง ประเภทยุวชนหญิง 7-8 Kyorugi รุ่น D น้ำหนักเกิน
26-30 กก.  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย Chiangmai University Taekwondo Club  ระดับจังหวัด