"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.พิชาณัฏฐ์ ชั้น ป.3/3 ; เหรียญทอง และ ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับที่ 6 สมาร์ทเบรนจินคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 21

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชาณัฏฐ์ สมบัติโพธิกุล  ชั้น ป.3/3 เข้าร่วมสอบแข่งขัน สมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 21  ได้รับรางวัล เหรียญทอง และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับที่ 6 ไม่แบ่งรุ่นอายุ ณ ไนท์ ซาฟารี  เมือง เชียงใหม่   เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดยสถาบันสมาร์ทเบรน  ระดับภาค