"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.สรวิศ ชั้น ป.3/3 ; เหรียญทองแดง สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ระดับ Standard A ST รุ่นอายุ8ปี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสรวิศ ต้นวรรณา ชั้นป.3/3  เข้าร่วมการทดสอบการแข่งขัน: สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ระดับ Standard A ST รุ่นอายุ8ปีขึ้นไป  ได้รับรางวัล: เหรียญทองแดง  ณ ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมพาพันธ์ พ.ศ.2566  จัดโดยหน่วยงาน :สมาร์ท เบรน   ระดับภาค