"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ชัชชนัน ชั้น ป.3/2 ; 2 เหรียญเงิน , 3 เหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ำ รายการดาวิซาร่าฝาง โต้ลมหนาวต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชัชชนัน เศวตวรรณโชติ  ชั้น ป.3/2   เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการดาวิซาร่าฝาง โต้ลมหนาวต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566  ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน จากท่าเดี่ยวผสม 100 เมตร และท่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี ชาย และ 3 เหรียญทองแดง จากท่ากบ 50 เมตร ท่าผีเสื้อ 25 เมตร และท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี ชาย  ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง จ.เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  จัดโดย CNX Swimming   ระดับภาคเหนือ