"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช. พชร ชั้น ป.2/8 ; เหรียญทอง รายการ CMU TAEWONDO OPEN 10

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพชร เขื่อนเพชร  ชั้น ป.2/8  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ CMU TAEWONDO OPEN 10   ได้รับรางวัล เหรียญทอง  ( GOLD MEDAL )ประเภทยุวชนชาย 7-8 KYORUGI รุ่น C  น้ำหนักเกิน 23 – 26 ก.ก.  ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาเทควันโด เชียงใหม่  ระดับจังหวัด