"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช รัก ป.3/1 ; เหรียญเงิน รายการ CMU Taekwondo Open 10

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรัก ธนิตพงศ์  ชั้น ป.3/1  เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ CMU Taekwondo Open  10  ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน   ( SILVER MEDAL ) POOMSAE INDIVIDUAL สายเขียว 7 – 8 ปี  ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาเทควันโด เชียงใหม่  ระดับจังหวัด