"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ KYORUGI ประเภทยุวชนชาย 13-14 ปี รุ่น J ในการแข่งขัน CMU TAEKWONDO OPEN

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธิติพัทธ์ ไพรศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ KYORUGI ประเภทยุวชนชาย 13-14 ปี รุ่น J ในการแข่งขัน CMU TAEKWONDO OPEN (เชียงใหม่โอเพ่น) ครั้งที่ 10  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารพละ 2 สนามสมโภช 700 ปี