"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขัน CMC YOUTH FOOTBALL TOURNAMENT 2023 

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายโชตินรินท์ นิ้มเวียงพิงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขัน CMC YOUTH FOOTBALL TOURNAMENT 2023  รุ่นฟุตบอล 11 คน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 สถานที่แข่ง สนาม อัลไพน์ ฟุตบอล แคมป์ เทรนนิ่ง