"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ธารา ชั้น ป.1/3 ; เหรียญทอง รายการทดสอบความรู้วิชาคณิตฯ (บริษัทเสริมปัญญา จำกัด)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธารา วสุนธราพร ชั้น ป.1/3 เข้าร่วมทดสอบความรู้แบบ Online วิชาคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 35  ได้รางวัลเหรียญทอง  (ได้คะแนน 52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน )  ประจำปีการศึกษา 2565  จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด   ระดับจังหวัด