"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ศักดินันท์ ชั้น ป.3/6 ; 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง เทควันโดรายการรายการ CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายศักดินันท์ กล้าแข็ง ชั้น ป.3/6 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด้ รายการ CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่ 10  ได้รับ รางวัลชนะเลิศ 1 เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ยุวชน 9-10 ปี KYORUGI รุ่น B น้ำหนัก22 – 25 กิโลกรัม , 1 เหรียญเงิน ประเภท Speed Kick ประเภทเดี่ยว และ 1 เหรียญทองแดง ประเภท Speed Punch ประเภทเดี่ยว จากทีม SMART TAEKWONDO  ณ. สนามกีฬา 700th Anniversary Chiangmai Sports Complex  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023  จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาเทควันโด เชียงใหม่  ระดับจังหวัด