"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.พิรดา ป.3/8 ; 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1เหรียญทองแดง 3 ชมเชย รายการGymnastics And Fitness Competition ครั้งที่ 11th

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิรดา สุวรรณ์  ชั้น ป.3/8 เข้าร่วมการแข่งขัน “Gymnastics And Fitness Competition ครั้งที่ 11th”   ได้รับ เหรียญทองเดี่ยวทักษะยิมสากล , เหรียญเงิน Gym Dance (Group Free Hand) , เหรียญทองแดง Group Ball Open , เหรียญชมเชยเดี่ยว Free Hand U12 ,  เหรียญชมเชยเดี่ยวทักษะร่างกาย Body 7-9 Y , เหรียญชมเชยเดี่ยวเชือก Rope7-9Y   ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต   เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย Gymnastics & Fitness  ระดับจังหวัด