"The ultimate aim of education is the development of character"

ชนะเลิศเหรียญทอง CMU TAEKWONDO OPEN 18 February 2023 700th Anniversary Chiangmai sports complex

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐชยา บุญเสริม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง จากการเเข่งขัน CMU TAEKWONDO OPEN 18 February 2023 700th Anniversary Chiangmai sports complex (ระดับจังหวัด) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาสมฌภชเชียงใหม่ 700 ปี