"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับ 7 การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 21

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กชายกันตพิชญ์ มณีวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12
ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับ 7 การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 21 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่