"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ISUZU SALA PHANTOM COVER DANCE

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอาทิตยา เหมพิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ISUZU SALA PHANTOM COVER DANCE เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โชว์รูมอีซูซุศาลา เชียงใหม่ สาขาสันทราย