"The ultimate aim of education is the development of character"

การเเข่งขัน CMU TAEKWONDO OPEN 18 February 2023 700th Anniversary Chiangmai sports complex

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทต่อสู้เดี่ยวยุวชนหญิง รุ่นอายุ 11-12 ปี และ รางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ทีมยุวชนหญิง รุ่นอายุ 11-12 ปี จากการเเข่งขัน CMU TAEKWONDO OPEN 18 February 2023 700th Anniversary Chiangmai sports complex (ระดับจังหวัด) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาสมฌภชเชียงใหม่ 700 ปี