"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันจินตคณิตโดยการใช้นิ้วมือ งานเปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่อัจฉริยะ ปี 2566

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กชายปุณยกร กลิ่นสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันจินตคณิตโดยการใช้นิ้วมือ งานเปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่อัจฉริยะ ปี 2566 (ระดับภาคเหนือ)
จัดโดย จินตคณิตอันซัน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี