"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ณัฐกฤต ชั้น ป.2/12 ; โล่ เกียรติบัตร

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐกฤต ลุ่นเซียะ ชั้น ป. 2/13  เข้าร่วมทดสอบวิชาคณิตศาสตร์  ของบริษัทเสริมปัญญาจำกัด ครั้งที่ 35  ได้รับ โล่ เกียรติบัตร  ( ที่ 1 ของจังหวัด ) สอบ ณ สนามกลางโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566  จัดโดย บริษัทเสริมปัญญาจำกัด  ระดับจังหวัด