"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ณัฐพร ชั้น ป.3/4 ; รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการการแข่งขันวิชาการ ตามโครงการ Festival of Talent Season of Happiness 2023

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐพร บุญมากาศ ชั้น ป.3/4  เข้าร่วมการประกวดเรียงร้อยถ้อยความ ระดับประถมศึกษาตอนต้น รายการการแข่งขันวิชาการ ตามโครงการ Festival of Talent Season of Happiness 2023 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดเรียงร้อยถ้อยความ ระดับประถมศึกษาตอนต้น  ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ระดับจังหวัด