"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.แรนดี้ ป.3/4 ; เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ (สวช.)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายแรนดี้ คาร์แรจฮาน  ชั้น ป.3/4 สอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)  ประจำปี พ.ศ. 2565 -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 , ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และ ได้รับรางวัลระดับชมเชย การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ระดับจังหวัด