"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.สิรวุฒิ ป.3/9 ; 2 เหรียญทอง 2เหรียญเงิน เทควันโดรายการ STC MATCH DAY 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสิรวุฒิ แซ่ตั้ง ชั้น ป.3/9  เข้าร่วมแข่งขันเทควันโดรายการ STC MATCH DAY 2022 ได้รับ 2 เหรียญทอง ประเภท POOMSE INDIVDUAL และ ประเภท POOMSE TEAM ;  2 เหรียญเงิน  KYORUGI ประเภทยุวชนชาย 9 – 10 ปี รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก. และประเภท POOMSE PAIR สายเหลือง รุ่นอายุ 7 – 8ปี  ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565  จัดโดย  Saithanthip Taekwondo  ระดับจังหวัด