"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญเงิน การทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35 เสริมปญญา

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณภาภัช ชินวัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566