"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Spelling Bee การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรวรรณ สุวรรณรักษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 5/3
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Spelling Bee การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน “มรดกของบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน