"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ธณัทอร ชั้น ป.3/2 ; ชนะเลิศ รายการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี  ชั้น ป.3/2  เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ   ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 100 คะแนนเต็ม  ณ จังหวัดน่าน  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับภาค