"The ultimate aim of education is the development of character"

ดญ.ขวัญหทัย ชั้น ป.1/4 ; ทำคะแนนได้อันดับที่ 2 ของระดับชั้น ป.1 รายการทดสอบวัดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35 (2565) ของบริษัทเสริมปัญญาจำกัด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงขวัญหทัย  สัตยาสวัสดิ์  ชั้น ป.1/4  เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35 (2565) ของบริษัทเสริมปัญญาจำกัด  ได้คะแนน 47 จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน (85.45%)  ทำคะแนนได้อันดับที่ 2 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สอบที่ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญาจำกัด  ระดับจังหวัด