"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งเรื่องจากภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกัญญาภัค ชาติทองคำ นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 5/6
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งเรื่องจากภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน “มรดกของบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน