"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน PRC รับรางวัลจากการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมประดิษฐ์อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ  ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ภาคเหนือ จังหวัดน่าน   เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ณ จังหวัดน่าน

  • ผลการแข่งขัน   สพม. เชียงใหม่         คะแนน 70.50   ระดับ เงิน
  • ผู้แข่งขัน    นายกิตติภพ   ฟองคำ   ม.4/2   นายวรมัณฑ์ กุลสัมพันธมิตร  ม.4/10   นายวรวิช  ธงห้อย  ม.4/6
  • ผู้ฝึกสอน    นางสาวกิตติยา   ประวัง      นายอนุสรณ์   สุขศรี