"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ขวัญหทัย ชั้น ป.1/4 ; 8 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านรับลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด “ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงขวัญหทัย  สัตยาสวัสดิ์  ชั้น ป.1/4  เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ“ดาวิซาร่าฝาง ต้านรับลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด “ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9  ได้รับ 8 เหรียญทอง  ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร , ท่ากบ ระยะ 50 เมตร , ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร , ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร , ท่าผีเสื้อ ระยะ 25 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร , ท่าเตะขาฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร , ท่าผลัดฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร / 2 เหรียญเงิน  ท่ากบ ระยะ 25 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร  ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง  เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย CNX Swimming   ระดับภาค