"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.หวันยิหวา ชั้น ป.3/7 ; 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาวต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงหวันยิหวา สาวงศ์ตุ้ย  ชั้น ป.3/7 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9  ได้รับ 3 เหรียญเงิน ; ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร และ 1 เหรียญทองแดง  ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง  เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย CNX Swimming   ระดับภาค