"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง โต้ลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณณภรณ์ สามารถ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ที่ได้รับรางวัลบุคคลยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 รุ่นอายุ 10 ปีหญิง (3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง)
การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง โต้ลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 จัดโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สระน้ำดาวิซาร่าฝาง