"The ultimate aim of education is the development of character"

Challenge Solution Award การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST League Thailand 2022/23

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายณัฐกรณ์ นันทการณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
2. เด็กชายภากร เหล็กงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
3. เด็กชายดรัณภพ พฤกษากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
4. เด็กชายภัทรดนัย ศรีอนุพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่ได้รับรางวัล Challenge Solution Award การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST League Thailand 2022/23 รางวัลระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ