"The ultimate aim of education is the development of character"

ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่า ต้านลมหนาว ต้านยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายมณฑล มูลน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่า ต้านลมหนาว ต้านยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 จัดโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่า เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566  ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาดาวิซาร่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลที่ได้รับ:
– ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 7 รุ่นอายุ 13 ปีชาย
– 2 เหรียญทองจากท่ากบ 25 เมตร และ ผลัดฟรีสไตล์ 25 เมตร
– 1 เหรียญเงิน จาก ท่ากบ 50 เมตร
– 3 เหรียญทองแดง จาก เดี่ยวผสม 100 เมตร ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร และ ท่าผีเสื้อ 50 เมตร