"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชมเชยระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายทินภัทร บัณฑิตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
2. เด็กหญิงญาดา วิญญูหัตถกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2566