"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธนบดี ชั้น ป.2/9 ; สุดยอดเด็กแห่งปี สาขา ความสามารถพิเศษ รายการประกวดเดินแบบ,

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนบดี นิพัทธ์สิริสกุล ชั้น ป.2/9  เข้าร่วมส่งผลงานเข้าคัดเลือก จากการประกวดเดินแบบ, ระดับภาคเหนือ ,เดินแฟชั่นโชว์ระดับประเทศ  ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กแห่งปี สาขา ความสามารถพิเศษ  ส่งผลงานเข้าคัดเลือกที่ สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม   เมื่อวันที่  14มกราคม2566(วันเด็ก)  จัดโดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม  ระดับจังหวัด