"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธีร์ธวัช ชั้น ป.2/8 ; รองชนะเลิศอันดับ2 รายการประกวดวาดภาพภายใต้หัวข้อการออกกำลังกายของฉัน หรือกินอะไรไม่อ้วน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธีร์ธวัช เทพกิดาการ  ชั้น ป.2/8  เข้าร่วมแข่งขันการประกวดวาดภาพภายใต้หัวข้อการออกกำลังกายของฉัน หรือกินอะไรไม่อ้วน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ส่งภาพทาง e mail   เมื่อวันที่1-15ธันวาคม2566  จัดโดยสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย  ระดับประเทศ