"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกฤต พิทักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นงานประจำปีการแข่งขันทักษะวิชาการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนมรดกของบรรพบุรุษแห่งความเชื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
โดย ครูกรกช ไชยวงค์ ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม