"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ภัทรตะวัน ชั้น ป.3/11 ; ชนะเลิศ รายการการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุ 12 ปี ปาย คัพ ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรตะวัน ญามณี ชั้นป.3/11  เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุ 12 ปี ปาย คัพ ครั้งที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุ 12 ปี  ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566