"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ภัทรตะวัน ชั้น ป.3/11 ; รองชนะเลิศอับดับที่1 รายการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเมืองแกนคัพ ต้านยาเสพติด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรตะวัน ญามณี ชั้น ป.3/11  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเมืองแกนคัพ ต้านยาเสพติด  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 10 ปี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1  ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแกนพัฒนา  ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2565  จัดโดย นายประพันธ์ ชัยอินตานายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา   ระดับจังหวัด