"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ Low Net Flight A การแข่งขันกอล์ฟการกุศล Birdie ซื้อยา Par ซื้อบอล ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวิวิศน์ จิระธรรมนิตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  Low Net Flight A การแข่งขันกอล์ฟการกุศล Birdie ซื้อยา Par ซื้อบอล ครั้งที่ 4
จัดโดยมูลนิธิแพทย์น้ำเงิน-ขาว สู่ชุมชน (ระดับจังหวัด) วันที่ 28 มกราคม 2566 ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 33 (ลานนา)