"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ธัญพิชชา ชั้น ป.3/3 ; เหรียญทอง รายการTAEKWONDO CHAMPIONSHIP STC MATCH DAY 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญพิชชา ญาณสาร  ชั้น ป.3/3  เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ TAEKWONDO CHAMPIONSHIP STC MATCH DAY 2022  ได้รับรางวัล : ชนะเลิศอันดับ 1  (เหรียญทอง) ประเภทยุวชนหญิง 7-8 ปี หญิง (KYORUGI) รุ่นD น้ำหนักเกิน 26-30กก. STC Grand  สังกัดทีม: Special Forces   ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565  จัดโดย  Saithanthip Taekwondo  ระดับจังหวัด