"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช. ปัฑค์ปัณญธร ชั้น ป.2/4 ; รองชนะเลิศอันดับ3 Division2 รายการกอล์ฟเยาวชน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ ชั้นป.2/4  เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟเยาวชน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 Division2 Class Boy-D  ณ สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 7-8กุมภาพันธ์2566  จัดโดยสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนภาคเหนือ  ระดับภาค