"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช. ปรมะ ชั้น ป.1/3 ; เหรียญทองแดง Bronze (Global rank 9th) รายการแข่งขัน SINGA MATH 2022 (การประเมินคณิตศาสตร์ระดับโลกของสิงคโปร์)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปรมะ อิศราภรณ์ ชั้นป.1/3 เข้าร่วมการแข่งขันSINGA MATH 2022 (การประเมินคณิตศาสตร์ระดับโลกของสิงคโปร์)  เป็นแบบประเมินคณิตศาสตร์นานาชาติสิงคโปร์ ซึ่งเขียนโดยครูระดับแนวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) ของสิงคโปร์ มี18ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง Bronze (Global rank 9th) แข่งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565  สอบแข่งขันแบบออน์ไลน์  จัดโดย Singapore International Mastery Contests Centre (SIMCC)  ระดับนานาชาติ  (หมายเหตุ – เพิ่งได้รับเกียรติบัตร เมื่อต้นเดือน ม.ค.2566)